Dyskutaki

ROZPOCZYNAMY PIĄTY ROK PIĄTKOWYCH SPOTKAŃ
(Pierwsze spotkanie było 7ego lutego 2014)
Temat na piątek, 5 stycznia 2018:
Zycie towarzyskie – co zrobić, żeby było ono udane?

Pytania:
1. Co powoduje ze czujemy się dobrze w danej grupie; dlaczego potrzebujemy przyjaciół?
2. Co powinna oferować udana grupa?
3. Jak być wartościowym członkiem grupy?

Na prośbę osób, które nie mogły przyjść w zeszły piątek, z powodu warunków meteorologicznych, postanowiliśmy kontynuować dyskusję w piątek 12ego stycznia.
Przesyłamy streszczenie naszej dyskusji z 5ego oraz pytania na ten piątek.
Oczywiście można będzie wrócić do poprzednich pytań, coś dorzucić, coś wyjaśnić, z czymś się nie zgodzić, tak jak to powinno być w „udanej grupie”.

Streszczenie dyskusji z piątku 5ego stycznia

Co powoduje. że czujemy się dobrze w danej grupie

Czujemy się lepiej w grupie osób które (i) przeszły przez podobne perypetie życiowe jak na przykład emigracje, pobyt w trzecim kraju, (ii) odebrały podobną edukację, co ukierunkowało ich mentalność w podobnym kierunku i uwrażliwiło na pewne wspólne problemy i (iii) są zainteresowane w spotykaniu się z członkami grupy, choćby dla podzielenia się z własnymi obserwacjami i refleksjami. W dobranej grupie, wymiana opinii i poglądów jest bardziej interesującą forma spędzenia czasu niż inne formy rozrywki; dobrana grupa oferuje przyjazne przyjęcie, nie nastawione na dominacje czy współzawodnictwo.

Dlaczego potrzebujemy przyjaciół

Przyjaciele są istotnym elementem całej gamy naszych potrzeb życiowych. W życiu dorosłym najwięcej czasu spędza się na pracy, opiece nad rodziną, dbaniu o dom, mieszkanie i swoja higienę, zakupach, rozrywce w grupie rodzinnej albo związanej z interakcja z dzisiejszymi środkami przekazu. Kontakt z przyjaciółmi pozwala na http://www.dyskutaki.pl/wp-admin/media-upload.php?post_id=1526&type=image&TB_iframe=1własną ocenę wartości tego co robimy w codziennym życiu, rozszerza kryteria oceny własnego postepowania, daje wzory postepowania i myślenia innych z którymi łączą nas uprzywilejowane kontakty, w końcu pozwala na podzielenie się z innymi informacją o własnych sukcesach i usłyszeniu gratulacji oraz poinformowaniu o wydarzeniach smutnych z nadzieją usłyszenia wyrazów empatii co zmniejsza nasilenie bólu i skraca czas powrotu do pogodnej codzienności.

Co powinna oferować udana grupa?

Od udanej grupy można oczekiwać serdecznego przyjęcia i akceptacji. Serdeczne przyjęcie może mieć formę zainteresowania się ostatnimi wydarzeniami albo opinią danej osoby, uwagą poświęconą drugiej osobie kosztem tego co samemu chciałoby się powiedzieć, zauważeniu i ośmieleniu tych co trzymają się na boku grupy. Akceptacja jest poszanowaniem opinii drugiej osoby. Udana grupa akceptuje i zachęca członków do wyrażania swoich opinii, popiera oryginalność i oferuje alternatywy albo warianty. Opinie członków grupy są elementem rozszerzającym nasze horyzonty myślowe co stanowi dodatkowy atut udanej grupy.
Przynależność do grupy, w której czujemy się dobrze, pozwala nam mieć „poczucie przynależności do czegoś poza nami”, poczucie, które jest uważane za jednym z ważnych elementów dobrego samopoczucia.

Nasza długa i intensywna dyskusja nie wyczerpała tematu. Mamy nadzieję a może złudzenie, że w następny piątek będziemy mogli dojść do kolejnych ciekawych wniosków.

Przydatne linki:
Comment se faire aimer et être apprécié des autres
Interpersonal attraction
Teoria i piramida potrzeb ludzkich według Maslowa

Inne przydatne linki:
5 conseils pour un souper en famille de bonne humeur
Cohésion sociale
It Is Motivating to Belong to a Group
Is Your Personality Making You More or Less Physically Attractive?
Why We Are Attracted to Deviant Personalities
Interpersonal attraction
Potrzeba przynależności do grupy
RAPORT O NIEKTÓRYCH ZJAWISKACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SEKT W POLSCE
 

Uwaga: Mamy nową sekcję pt. Opowiadania
Kliknij na zakładkę Opowiadania !
Zachęcamy do dzielenia się Waszymi przemyśleniami, wrażeniami z podróży, opowiadaniami, refleksjami imigranta …
A może krótkie opowiadanie na temat:
„Człowiek mijany w drodze”, albo „Człowiek, który bardzo mi pomógł” albo „Ktoś, komu udało mi się pomóc”?

Prosimy o przysyłanie tekstów na adres s.orzeszyna@yahoo.com


Grupa „Dyskutaki” spotyka się co piątek u Marty i Staszka. Dyskutujemy o sprawach ważnych i mniej ważnych, aktualnych i z zamierzchłej historii, z dziedzin humanistycznych, przyrodniczych i technicznych. Oprócz wyraźnych zalet kognitywnych jest to wyborna intelektualna i kulturalna zabawa.

 

Archiwum